KLAUSIMAI
Informacija atnaujinta 2012.03.01.

© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
KLAUSIMAI, PAGEIDAVIMAI, PASIŪLYMAI, PASTABOS


    Savo klausimus, pageidavimus, pasiūlymus ar pastabas galite parašyti ir atsiųsti elektroniniu paštu, adresu: ldlinelis@takas.lt, arba adresu Jaunimo g. 13, LT-63313 Alytus.

    Dėmesio! Jei norite gauti atsakymą į savo siūlymą, pageidavimą ar pastabą, teksto pabaigoje būtinai nurodykite savo namų arba el. pašto adresą.